fbpx

Изграждане и ремонт на ел инсталации

Имате нужда от професионални електро услуги в Стара Загора? Имате нужда от ефективност, сигурност и надеждност на най-добрите цени? Изграждане на нови, ремонт и смяна на стари ел инсталации на къщи, апартаменти и офиси. Предлагаме цялостни и конкретни решения за нашите клиенти, които строят ново жилище или осъвременяват своя дом. Можете да разгледате част от изпълнените ни проекти. Основните услугите, които извършваме за по-добро електричество са следните:

Полагане и изтегляне на кабели

Полагане и изтегляне на двужилни или трижилни кабели според предпочитанията на клиента и вида инсталацията – дали тя е двупроводна (TN-C) или трипроводна (TN-S). За целта ползваме кабел тип СВТ или мостов проводник ПВВ-МБ1. Те могат да бъдат положени в кабелни канали, директно в мазилката или гофрирани тръби, в зависимост от естеството на сградата, изискванията на клиента и заданието в техническия проект.

Монтаж на разклонителни и конзолни кутии

Заедно с полагането на кабелите се монтират и разклонителните кутии и конзолите. Разклонителните кутии се ползват за разпределение и разклонение на основната магистрала от токовия кръг между различните консуматори и излази, посредством възлови точки. Именно възловите точки се осъществяват в тях. Конзолните кутии пък се ползват за точки, в които се монтират електрическите ключове и контакти.

Окомплектоване на електрически ключове и контакти

Във всяка конзолна кутия се поставят и свързват съответните ключове и контакти. Ключовете за осветление могат да бъдат единични, серийни, девиаторни или димери, а контактите – обикновени, двойни или тройни. Най-напред те се свързват със съответната контактна система и при довършителните работи по изграждането ел инсталацията им се поставят капаците и рамките. Предлагаме услуга за ремонт и смяна на стари ключове и контакти с нови, като услугата може да включва и подмяна на конзолните кутии. Решаваме и проблеми с офазени контакти тип Шуко.

Монтиране на осветителни тела

В зависимост от естеството на сградата – бизнес или жилищна могат да бъдат използвани различни осветителни тела. Те биват полилеи, абажури, аплици, пендели, лунички за вграждане, промишлени ЛОТ, плафони и други. Могат да бъдат използване лампи с нажежаема спирала, луминисцентни, енергоспестяващи (компактни луминисценти) или LED (светодиодни) крушки. Ако извършвате частичен ремонт вкъщи или просто сте си купили нов абажур, но се затруднявате със свързването, можете да се свържете с нас и да Ви го монтираме.

Свързване на ел табла

Апартаментните ел. табла са основен компонент на всяка една уредба. Те осъществяват връзката между електрическата инсталация в жилището и електропреносната мрежа. Предлагаме както изграждане на нови, така обновяване на съществуващи стари. Обновяването се състои в подмяна на самото тяло на таблото, замяна на старите витлови с нови автоматични предпазители, както и поставяне на дефектнотокови защити, при наличие на трипроводна (TN-S или TN-C-S) система и спазване на изискванията за безопасност при допир от ток на утечка. Освен апартаментни, извършваме монтаж и на електромерни, разпределителни електрически табла, такива за автоматизация, както и метални шкафове.

Изграждане на мълниезащита и заземителна инсталация

За нуждите на нашите клиенти изграждаме мълниезащита на сгради. Тя се осъществява най-напред като се монтира мълниеприемника на покрива на сградата. Той може да бъде активен или просто мълниеуловителен прът. След като го укрепим добре, наша задача е отведем потенциалната мълния безопасно в земята. Това става посредством заземителен кол или колове. За свързването на мълниеприемника с кола се ползва гръм въже, което най-често представлява медно гъвкаво въже (МГВ), което може да бъде екструдирано или неесктрудирано. Прекарваме го по билото на покрива, като според заданието може да бъде оформен и токов контур, след което по фасадата на сградата, докато го свържем със съответния заземителен кол. Импеданса на заземителната инсталация се проверява със сертифициран уред за контрол съпротивлението на контура "фаза – защитен проводник".


Независимо от вашия проблем или решение, което търсите свързано с изпълнението на вашата ел инсталация можете да коментирате с нас. Отворени сме към препоръки и изпълнение и най-претенциозните клиенти. Работим на територията на град Стара Загора и региона.


4.8/5 - (44 votes)